Vughts Mannenkoor 100 jaar in 2017

Op 25 februari 1917 werd in Vught de basis gelegd van het huidige Vughts Mannenkoor.
Onder de naam 'Werkmanskring' werd het koor opgericht opgericht voor 'eenige afleiding in ons schoon, doch kleinzielig, futloos Vught'.

Nu, 100 jaar later, is Vught een bruisende gemeente met een spilfunctie voor zijn omgeving. Een bloeiend verenigingsleven, culturele evenementen waar ook het Mannenkoor niet weg te denken is. Met ruim 60  leden geven wij invulling aan een breed scala van 4-stemmige mannenkoormuziek, klassiek en natuurlijk ook van deze tijd

Nieuwjaarsconcerten, een internationaal Korenfestival, jubileumconcerten, Volkskerstzang in het Provinciehuis, Millenniumconcert, Bevrijdingsconcert en de aubades op het gemeentehuis. donateursconcerten en optredens bij sociaal maatschappelijke instellingen hebbben de band met de inwoners van Vught en de omliggende gemeenten verstevigd.

Die band gaan we extra aanhalen bij de viering van ons 100-jarig jubileum. We willen zoveel mensen als mogelijk bereiken, ook om onze doelstellingen als drager van een koorcultuur in Vught en omgeving te profileren.

VMK-10jaarjonguitsnede600px

Het programma van de jubileumviering en de bijbehorende publiciteitscampagnes zien er als volgt uit.
•     4 maart:  openbare receptie voor ca. 400 genodigden en een diner voor de leden.
•     2 april:     feestelijk jubileumconcert in het Jeroen Bosch Art Center met de beroemde zangeres Tania Kross.
•    7 mei om 11:45 muzikale opluistering van de mis in de kathedraal Sint Jan in den Bosch.
•    16 september vinden er 'vliegende concertoptredens' van het koor plaats op het Moleneindplein en op de Marktveld Passage in Vught, Op het Burg. Loeffplein en de Helftheuvelpassage in Den Bosch.
•    29 oktober om 14:30 tot 17:15  meezingfestijn kaarten a 2,50 incl consumptie bij Bruna en Primera in vught . Ter afsluiting van het jubileumjaar is er op 29 oktober in de Aula van het Maurick College een Regionaal Muziekfeest waar koren uit de omgeving optreden op een groots promconcert en meezingfestijn voor iedereen.
•    100 jaar Vughts Mannenkoor is op een uitgebreide tentoonstelling in beeld gebracht in de openbare bibliotheek tot eind april.

njc 2016 02

 

 

 

 

 

 

Artikel-Klaverblad-15-maart-2017
Artikel BrabantsDagblad-23-maart-2017
Artikel BoscheOmroep-9-september-2017
Verslag Jubileumconcert-2-april-2017