Vughts Mannenkoor 100 jaar in 2017

Op 25 februari 1917 werd in Vught de basis gelegd van het huidige Vughts Mannenkoor.
Onder de naam 'Werkmanskring' werd het koor opgericht opgericht voor 'eenige afleiding in ons schoon, doch kleinzielig, futloos Vught'.

Nu, 100 jaar later, is Vught een bruisende gemeente met een spilfunctie voor zijn omgeving. Een bloeiend verenigingsleven, culturele evenementen waar ook het Mannenkoor niet weg te denken is. Met ruim 40  leden geven wij invulling aan een breed scala van 4-stemmige mannenkoormuziek, klassiek en natuurlijk ook van deze tijd

Nieuwjaarsconcerten, een internationaal Korenfestival, jubileumconcerten, Volkskerstzang in het Provinciehuis, Millenniumconcert, Bevrijdingsconcert en de aubades op het gemeentehuis. donateursconcerten en optredens bij sociaal maatschappelijke instellingen hebben de band met de inwoners van Vught en de omliggende gemeenten verstevigd.

Die band blijven we extra aanhalen ook na de viering van ons 100-jarig jubileum. We willen zoveel mensen als mogelijk bereiken, ook om onze doelstellingen als drager van een koorcultuur in Vught en omgeving te profileren.

Maar vooral om mannen, ongeacht hun leeftijd  laagdrempelig de mogelijkheid te bieden ons koor te ervaren.

VMK-10jaarjonguitsnede600px

njc 2016 02