Beschermheren

Het bestuur van het Vughts Mannenkoor wordt al jarenlang in raad en daad bijgestaan door een college van beschermheren. Zij fungeren als klankbord voor het door het koor gevoerde en nog te voeren beleid. Ook financieel ondersteunen de beschermheren het koor met een jaarlijkse donatie. Daarvoor is ons koor hen oprecht dankbaar.

Het college van beschermheren bestaat uit:

John Groenewoud
Marcel van der Linden
Hein van den Heuvel
Peter Raaijmakers