Bestuur & organisatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

Contact-taken verdeling binnen het bestuur

Samenstelling bestuur en commissies januari 2019


BESTUUR
Ad van der Staak voorzitter
Jan van den Heuvel secretaris
Henk Bouman 1e penningmeester
vacature vice voorzitter
Jaap Koster 2e secretaris
Paul Bremer 2e penningmeester
vacature concertcoördinator

DIRIGENT
Wilma van der Schoot hoofddirigent
Leo Spoor 2e dirigent

MUZIEKCOMMISSIE
Ad van der Staak voorzitter
vacature lid
Jan Luyten lid
Henk Bouman lid
Wilma van der Schoot dirigent
voorzitter contactpers. bestuur

MEDIA- EN LEDENWERFCOMMISSIE
vacature voorzitter
concert-coördinator lid en contactp. best.
 
Concertkleding
Joop Lieberwirth lid
1e penningmeester contactpers. bestuur:

TECHNISCHE COMMISSIE
André van der Horst voorzitter
ad hoc leden
2e penningmeester contactpers bestuur:

ARCHIEF
Henk Beerens
voorzitter contactpers bestuur:

BIBLIOTHECARIAAT
Joop Verboon
1e secretaris contactpers bestuur:

FEESTCOMMISSIE
vacature
2e secretaris contactpers. bestuur:

LIEF- EN LEEDCOMMISSIE
Ton van de Mosselaer ziekencommissie
Pieter Arends en eega verjaardagskaarten
 2e penningmeester contactpers. bestuur

VRIENDEN
Jan van Vonderen
Ber Kessels
2e penningmeester contactpers. bestuur:

BARCOMMISSIE
Jan van Vonderen
Wim van der Steen
Henk Beerens
Jos Jansen

CONTACT Speeldoos
concert-coördinator contactpers. bestuur: