Vughts Mannenkoor

Het Vughts Mannenkoor telt per 1 september 2023 30 leden.

Het Vughts Mannenkoor staat onder bezielende leiding van dirigent Wilma van der Schoot. Onze vaste pianiste Margret Bekkers begeleidt ons bij onze concerten en ze speelt geregeld mee bij onze repetities.

Vast optreden is ons Voorjaarsconcert dat in theater De Speeldoos in Vught wordt georganiseerd. Bij dit concert nodigen wij ook altijd muzikale gasten uit, zoals in 2022 muzikaal entertainer Diederick Ensink en ons eigen projectkoor. In mei 2023 was de groep Art of Omission onze gast. Verder proberen wij ieder jaar minimaal één kerstconcert te geven. Ook op uitnodiging komen wij ons graag presenteren. Op de homepage kunt u lezen welke optredens wij sinds 2022 hebben verzorgd.

Ons repertoire richt zich op moderne(re) muziek vanaf de jaren 1950 tot de muziek van vandaag. Bij ‘repertoire‘ staan de nummers die wij de afgelopen jaren hebben gezongen. Wij zingen onze nummers vaak vierstemmig, maar steeds meer variëren wij daar in en zo zijn er nummers waarin wij twee-, drie- of zelfs vijfstemmig zingen.

Elke dinsdag bent u welkom op onze repetitieavond in de Martinihal in Vught. De repetitie begint om 20.00 en eindigt om 22.00. Tussendoor wordt het onderling contact versterkt tijdens de pauze aan de bar.

Zingen is een bewezen perfecte manier om lekker op adem te komen en langer gezond te blijven. Kom lekker bij ons kijken en luisteren en wie weet wordt u ook door het virus om mee te zingen besmet.

Historie

Het Vughts Mannenkoor werd op 25 februari 1917 opgericht. Tot het begin van deze eeuw zong het koor voornamelijk klassieke werken. Sinds 2003 is het repertoire diverser geworden en deden ook populaire nummers hun intrede. Na ons 100 jarig bestaan richten wij ons op nummers vanaf de zestiger jaren.

Wij maakten drie langere koorreizen. In 2006 waren wij uitgenodigd om mee te doen aan een internationaal 6-daags korenfestival in Soave in Italië (vlak bij Verona), Verder organiseerden wij in 2010 een korenreis naar Berlijn en in 2016 gaven wij een aantal concerten in en nabij Cambridge in Engeland.

Wij vierden ons honderdjarig jubileum in 2017 uitgebreid. Na een receptie en diner hadden wij een jubileumconcert in het Jeroen Bosch Art Center  met als gastsoliste Tania Kross. We zongen bij  de hoogmis in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. We hadden op een dag in september een vijftal z.g. vliegende concerten, waarbij wij per bus diverse plekken in Vught en ’s-Hertogenbosch aandeden. Er was een uitgebreide tentoonstelling over de geschiedenis van het koor te zien, die in samenwerking met het Vughts Museum werd gemaakt. Tenslotte organiseerden wij een Meezingfeest voor een 500 koppig publiek met vijf gastkoren in de aula van het Maurick college.

De burgemeester van Vught was ook aanwezig. Hij was dusdanig enthousiast over de opzet hiervan, dat hij ons vroeg nogmaals een Meezingfeest te organiseren. Dit concert vond plaats in november 2019 in De Petrus in het centrum van Vught.

Net als iedereen werd het Vughts Mannenkoor begin maart 2020 ook door de corona pandemie en lockdown maatregelen verrast. Het bestuur en onze dirigent Wilma van der Schoot namen het initiatief om de repetities digitaal voort te zetten, waar een groot deel van de leden nog wekelijks aan deelnamen. Dinsdag 18 januari 2022 vond de eerste reguliere repetitie weer plaats met vernieuwde energie en veel enthousiasme.

Beschermheren

Het bestuur van het Vughts Mannenkoor wordt al jarenlang in raad en daad bijgestaan door een college van beschermheren. Zij fungeren als klankbord voor het door het koor gevoerde en nog te voeren beleid. Ook financieel ondersteunen de beschermheren het koor met een jaarlijkse donatie. Daarvoor is ons koor hen oprecht dankbaar.

Het college van beschermheren bestaat uit:

John Groenewoud
Marcel van der Linden
Hein van den Heuvel
Peter Raaijmakers

Vrienden

Het Vughts Mannenkoor prijst zich zeer gelukkig met de wetenschap dat het in zijn handel en wandel op de voet wordt gevolgd door een enthousiaste en trouwe schare van liefhebbers van mannenkoorzang: de ‘Vrienden van het Vughts Mannenkoor’.

Voor de vrienden van het Vughts Mannen Koor geldt een jaarlijkse bijdrage met een minimum van € 20,-. De jaarlijkse bijdrage van 20 euro dient te worden gestort op RABO rekening NL76 RABO 0132 5322 12 t.n.v. ‘ Vughts Mannenkoor’.

Vul onderstaand formulier in als u vriend of vriendin wilt worden. Let op: een ‘*’ betekent dat u dit veld verplicht moet invullen.

  Naam*

  Emailadres*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoonnummer*