Vrienden

Het Vughts Mannenkoor prijst zich zeer gelukkig met de wetenschap dat het in zijn handel en wandel op de voet wordt gevolgd door een enthousiaste en trouwe schare van liefhebbers van mannenkoorzang: de 'Vrienden van het Vughts Mannenkoor'.

Publiek

Deze supportersclub (vrienden én vriendinnen!) draagt het Vughts Mannenkoor niet alleen in moreel opzicht een warm hart toe. Ook in financieel opzicht vormen onze Vrienden door hun jaarlijkse bijdrage een niet onaardig steuntje in de rug.

Enkele voordelen die de Vrienden van het Vughts Mannenkoor daarvoor als wederdienst genieten:

De mogelijkheid om als eerste te reserveren voor concerten van het VMK nog vóórdat de voorverkoop van start gaat!

Korting op onze jaarlijkse Nieuwjaarsconcerten.

Abonnement op de digitale Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor, over het reilen en zeilen van het koor, maar ook bijvoorbeeld met tekstverklaringen van muziekwerken die op het repertoire staan.

Voor de vrienden van het Vughts Mannen Koor geldt een jaarlijkse bijdrage met een minimum van € 20,-. De jaarlijkse bijdrage van 20 euro dient te worden gestort op    RABO rekening NL76 RABO 0132 5322 12 t.n.v. ' Vughts Mannenkoor'.

Vul onderstaand formulier in als u vriend of vriendin wilt worden. Let op: een '*' betekent dat u dit veld verplicht moet invullen.

Naam*

Emailadres*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*